Rượu Shochu Kuro Kirishima

420.000

Kuro Kirishima Imo 25%
Rượu Shochu Kuro Kirishima

420.000

Chat