Rượu Champagne Tribaut Schloesser Blanc de Chardonnay

1.895.000

Xuất xứ

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

Dung tích

Rượu Champagne Tribaut Schloesser Blanc de Chardonnay
Rượu Champagne Tribaut Schloesser Blanc de Chardonnay

1.895.000

Chat