Rượu Champagne Krug Grande Cuvée 166ème Édition Brut

15.270.000

Xuất xứ

Nồng độ

Loại vang

Giống nho

, ,

Dung tích

Rượu Champagne Krug Grande Cuvée 166ème Édition Brut
Rượu Champagne Krug Grande Cuvée 166ème Édition Brut

15.270.000

Chat