Rượu Vang Bin Rato 6/8 Shiraz

265.000

Vùng

Xuất xứ

Dung tích

Giống nho

Nồng độ

Loại vang

Rượu Vang Bin Rato 6-8 Shiraz
Rượu Vang Bin Rato 6/8 Shiraz

265.000

Chat