Rượu Vang Pháp Patriarche Corton Charlemagne

4.790.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Pháp Patriarche Corton Charlemagne
Rượu Vang Pháp Patriarche Corton Charlemagne

4.790.000

Chat