Laphroaig 28 Năm

16.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Laphroaig 28 Năm
Laphroaig 28 Năm

16.470.000

Chat