Hakushu 18 Năm Limited

17.970.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Hakushu 18 Năm Limited
Hakushu 18 Năm Limited

17.970.000

Chat