Glenfiddich 18 Năm – Hộp Quà Tết 2024

2.700.000

Xuất xứ

Dung tích

Nồng độ

Loại rượu

Thương hiệu

Tuổi rượu

Glenfiddich 18 Năm – Hộp Quà Tết 2024

2.700.000

Chat