Glenfiddich 15 Năm – Hộp Quà Tết 2024

1.950.000

Xuất xứ

Dung tích

Nồng độ

Loại rượu

Thương hiệu

Tuổi rượu

Glenfiddich 15 Năm – Hộp Quà Tết 2024

1.950.000

Chat