Glenfiddich 12 Năm – Hộp Quà Tết 2024

1.300.000

Xuất xứ

Dung tích

Nồng độ

Loại rượu

Thương hiệu

Tuổi rượu

Glenfiddich 12 Năm – Hộp Quà Tết 2024

1.300.000

Chat