Dewar’s 18 Năm

1.490.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Dewar’s 18 Năm
Dewar’s 18 Năm

1.490.000

Chat