Dewar’s 12 Năm 1L

1.070.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Dewar’s 12 Năm 1L
Dewar’s 12 Năm 1L

1.070.000

Chat