Chivas 21 Năm The Snow Polo Edition (2019)

3.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Chivas 21 Năm The Snow Polo Edition (2019)
Chivas 21 Năm The Snow Polo Edition (2019)

3.470.000

Chat