Chivas 21 Năm The Blended Grain

4.170.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Chivas 21 Năm The Blended Grain
Chivas 21 Năm The Blended Grain

4.170.000

Chat