Vang Chateau Dauzac Margaux 6000ml 2007

20.690.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Chateau Dauzac Margaux 6000ml 2007
Vang Chateau Dauzac Margaux 6000ml 2007

20.690.000

Chat