Vang Chateau Dauzac Margaux 6000ml 2003

26.690.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Niên vụ

Quy cách

Vang Chateau Dauzac Margaux 6000ml 2003
Vang Chateau Dauzac Margaux 6000ml 2003

26.690.000

Chat