Bowmore 23 Năm

13.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích

Nồng độ

Bowmore 23 Năm
Bowmore 23 Năm

13.470.000

Chat