Bia Kasteel Rouge 11% – Chai 330ml

100.000

Xuất xứ

Dung tích

màu sắc

Nồng độ

Quy cách

Bia Kasteel Rouge 8% - Chai 330ml
Bia Kasteel Rouge 11% – Chai 330ml

100.000

Mã: 3582329318 Danh mục:
Chat