Balvenie 18 Năm Pedro Ximenez Cask

6.770.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Balvenie 18 Năm Pedro Ximenez Cask
Balvenie 18 Năm Pedro Ximenez Cask

6.770.000

Chat