Balvenie 17 Năm New Oak

3.970.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Balvenie 17 Năm New Oak
Balvenie 17 Năm New Oak

3.970.000

Chat