Ballantine’s 30 Năm

6.470.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Ballantine’s 30 Năm
Ballantine’s 30 Năm

6.470.000

Chat