Ballantine’s 17 Năm Very Old Bình Sứ

3.770.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Ballantine’s 17 Năm Very Old Bình Sứ
Ballantine’s 17 Năm Very Old Bình Sứ

3.770.000

Chat