Bacardi White Rum (Trắng)

300.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Bacardi White Rum (Trắng)
Bacardi White Rum (Trắng)

300.000

Chat