Bacardi 8 Năm

1.020.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Bacardi 8 Năm
Bacardi 8 Năm

1.020.000

Chat