Bacardi 10 Năm Gran Reserva Diez

1.370.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Bacardi 10 Năm Gran Reserva Diez
Bacardi 10 Năm Gran Reserva Diez

1.370.000

Chat