Absolut Vodka Citron (Chanh)

370.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Absolut Vodka Citron (Chanh)
Absolut Vodka Citron (Chanh)

370.000

Chat